Publisher

Poznan School of Logistics cover

photo credits: Wikimedia Commons

Poznan School of Logistics

private higher education institution in Poznań, Poland

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) – pierwsza w Polsce niepubliczna uczelnia logistyczna utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu. Uczelnia prowadzi nauczanie w zakresie szeroko pojętej logistyki i zarządzania, na studiach I i II stopnia. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, w tym program MBA in Logistics & Supply Chain Management.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline