Temat

photo credits: Wikimedia Commons

Wyższy Urząd Górniczy – centralny urząd administracji rządowej, nadzorowany przez Ministra Przemysłu. Jest jednym z dwóch urzędów centralnych mających swoją siedzibę poza Warszawą. Urzędem kieruje prezes, którego powołuje i odwołuje premier. Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a także rekultywacji gruntów pogórniczych. Source: Wikipedia (pl)

Works about Wyższy Urząd Górniczy

There is nothing here

Temat - wd:Q9380932

Witaj w Inventaire

biblioteka twoich znajomych i społeczności
dowiedz się więcej
jesteś offline