Author

Włodzimierz Gruszczyński

Polish linguist

1953   -  

country of citizenship: Poland
language of expression: Polish
occupation: linguist

Włodzimierz Gruszczyński (ur. 14 marca 1953 w Warszawie) – polski językoznawca polonistyczny, profesor nauk humanistycznych. Ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 obronił doktorat, habilitował się w 2000, tytuł profesora uzyskał w 2014. Od 1978 do 2010 pracował w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W 2002 został profesorem nadzwyczajnym w tej jednostce. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 80. i 90. był lektorem języka polskiego na Uniwersytetach w Bukareszcie, Uppsali i Sztokholmie. W latach 1990-1991 sekretarz redakcji „Computerworld". Od 2003 r. jest zatrudniony również w Instytucie Języka Polskiego PAN, gdzie kieruje Pracownią Historii Języka Polskiego XVII-XVIII wieku, zajmującej się opracowaniem słownika języka polskiego z tego okresu. Jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline