Z wagą

original language:  Polish

Z wagą – seria wydawnicza Wydawnictwa W.A.B. Seria obejmuje eseje dotyczące problemów współczesności i sięgające w odległą przeszłość, rozprawy filozoficzne i historyczne, dzieła poświęcone socjologii, religii, teorii i historii kultury, prace interdyscyplinarne. Wydawane są w niej dzieła zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. W serii ukazuje się sześć tytułów rocznie. Książki wydrukowane w oprawie twardej w formacie: 14,5 x 20,5 cm lub 16 x 24 cm. Source: Wikipedia (pl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q9383780

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline