Author

Zygmunt Marczenko

Polish chemist

1922   -   2002

country of citizenship: Poland
occupation: chemist

Zygmunt Marczenko (ur. 1922, zm. w 2002) – polski chemik, profesor chemii analitycznej i chemii nieorganicznej. Od 1971 roku był profesorem Politechniki Warszawskiej. Był także członkiem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej w latach 1976–1993. Tematem jego badań były m.in. analiza śladowa, metody spektrofotometryczne. Wraz z Jerzym Minczewskim był współautorem popularnego podręcznika akademickiego „Chemia analityczna” (wydana w 1965). Poza tym, wydał także monografie „Spektrofotometryczne oznaczanie pierwiastków” (1979) i „Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids” (1995). W 2000 roku został odznaczony Medalem Wiktora KemuliSpoczywa na Cmentarzu Bródnowskim (kw. 45A, rząd 4, grób 20).
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline