Work

Świadectwa dla Zboru

wd:Q9395964

Świadectwa dla Zboru (ang. Testimonies for the Church) – dziewięciotomowy zbiór rad, pouczeń i świadectw autorstwa Ellen G. White skierowanych do Kościoła – przełożonych zboru i wiernych, dotyczących życia chrześcijańskiego, właściwego funkcjonowania zboru, jego instytucji oraz rodziny. Świadectwa często mają charakter krytyczny, podejmują oceny kontrowersyjnych zagadnień i z uwagi na ich charakter są typowym dziełem wewnątrzkościelnym, jakkolwiek nie istnieją i nigdy nie istniały trudności dla osób spoza Kościoła w dostępie do dzieła. Wierni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i części innych Kościołów adwentystycznych (np. adwentystów reformowanych) uznają Świadectwa jako natchnione przekazy Boga do jego ludu w dniach ostatnich, poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa. Celem tego eschatycznego objawienia jest udzielenie zachęty, właściwych myśli i odpowiedniego kierunku Kościołowi w sprawach, o których Biblia, z uwagi na odmienne czasy, w których była pisana, milczy.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1855

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline