Świat się zmienia

original language:  Polish
main subject:  reportage

Świat się zmienia – seria książkowa wydawana od 1960 do 1972 r. przez redakcję literatury reportażowej Państwowego Wydawnictwa „Iskry” (projekt graficzny serii i obwolut: Mieczysław Kowalczyk). Ukazywały się w niej reportaże dotyczące krajów na całym świecie, znajdujących się w centrum uwagi ze względu na konkretne zachodzące w nich wydarzenia polityczne i społeczne. Source: Wikipedia (pl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q9396219

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline