Work

Żona modna

wd:Q9397535

Żona modna – satyra autorstwa Ignacego Krasickiego. Utwór stanowi część zbioru satyr, opracowywanego w latach 1778-1779 i opublikowanego w 1 września 1779. Zbiór ukazał się pt. Satyry. Za przywilejem. W Warszawie 1779, nazywany jest tradycyjnie Satyr częścią pierwszą.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish
date of publication: 1784
genre: satire

Ebooks: on Wikisource

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline