Work

Nováček Bubáček píše deník

wd:Q94653177

Nováček Bubáček píše deník je knížka Jaroslava Foglara, poprvé vydaná v roce 1990. Jedná se o zápisky z fiktivního deníku vymyšlené postavy skautského nováčka Vodomila Bubáčka.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1990

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline