Author

Hedvika Kuchařová

Narozena 17.9.1971 v Příbrami. Mgr.,PhD., knihovnice, věnuje se řádovému školství a knihovědě, práce z oboru dějin premontrátského řádu v českých zemích a církevních dějin raného novověku.

1971   -  

occupation: librarian

Narozena 17.9.1971 v Příbrami. Mgr.,PhD., knihovnice, věnuje se řádovému školství a knihovědě, práce z oboru dějin premontrátského řádu v českých zemích a církevních dějin raného novověku.

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline