Work

Kronika Hochů od Bobří řeky

wd:Q96058631

Kronika Hochů od Bobří řeky I. díl, s podtitulem Skautský rok a Kronika Hochů od Bobří řeky II. díl, s podtitulem Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce, je dvojdílná kniha sestavená Milošem Zapletalem ze zápisů v kronikách 2. skautského oddílu Praha (Dvojky), vedené Jaroslavem Foglarem.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Kronika Hochů od Bobří řeky

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline