Author

Marja Kalske

suomalainen kielitieteilijä ja paikallishistorioitsija

occupation: local historian, linguist

suomalainen kielitieteilijä ja paikallishistorioitsija

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline