Work

Curial e Güelfa

wd:Q975477

Curial e Güelfa és una novel·la cavalleresca o realista de "cavalleria humanística" a la italiana, però escrita en un català de preferències lèxiques valencianes i amb molts italianismes. S'escrigué entre les corts de Nàpols i Milà (1445-1448). L'any 1901 Antoni Rubió i Lluch la va publicar per primer cop i li va donar aquest títol. Posteriorment va ser editada per Ramon Aramon (1930-33) i per Ramon Miquel i Planas i Alfons Par (1932). El 2007 Antoni Ferrando publica a Éditions Anacharsis una edició que corregeix algunes errades de transcripció de les edicions anteriors i conté un estudi sobre l'autoria (indicant la hipòtesi que l'autor fos valencià). El 2011, Quaderns Crema va publicar una edició crítica i comentada a cura de Lola Badia i Jaume Torró. Abel Soler, en la seva tesi doctoral (Universitat de València, 2016) dirigida per Antoni Ferrando proposa l'autoria d'Enyego d'Àvalos (1414-1484), cavaller d'armes i lletres educat en la cort valenciana d'Alfons el Magnànim i, posteriorment, ambaixador de la Corona d'Aragó a Milà i gran camarlenc a Nàpols.
Read more or edit on Wikipedia

language: Catalan
genre: novel
characters: Curial, Güelfa

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline