Nicocles

ancient philosopher

Nicocles de Lacedemònia (Nikokles Νικοκλῆς) fou el mestre grec de gramàtica de l'emperador Julià l'Apòstata. Sòcrates deixa entendre que era de religió cristiana. Podria ser el mateix Nicocles esmentat a l'Etymologicum Magnum. Libani esmenta a un retòric de la ciutat de Constantinoble amb el mateix nom però probablement un personatge diferent.
Read more or edit on Wikipedia

student of: Nicocles

1

Author

Julian

Roman Emperor, philosopher and writer

works

4

Against the Galilaeans

anti-Christian polemic, originally in Greek, by Roman emperor Julian during his reign (361–363), now surviving only in quotations from Cyril of Alexandria’s refutation, portraying Christians as apostates from Judaism, an old accepted religion

author: Julian

Misopogon

book by Julianus Apostata

author: Julian

Kirje ateenalaisille

opera di Flavio Claudio Giuliano

author: Julian

Caesares (Iulianus)

book by Julianus Apostata

author: Julian

Feedback
you are offline