fictional diary

literary genre

Dnevniški roman je fiktivna prozna pripoved, ki posnema obliko dnevnika in je zapisana v prvi osebi. Poglavja delujejo kot posamezni opisi dneva. Zajema piščeva razmišljanja o dnevnih dogodkih in o samem sebi.
Read more or edit on Wikipedia

genre: fictional diary

11
you are offline