Militia novel

literary genre

Powieść milicyjna – jedna z odmian powieści kryminalnej XX wieku, publikowana w latach 1955–1991 w krajach komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiała dochodzenie prowadzone przez milicjanta (przeważnie sympatycznego) w sprawie przestępstwa kryminalnego (najczęściej morderstwa), by ukazać jego przyczyny i okoliczności. Dla realizacji tych celów autorzy odwoływali się do estetyki socrealizmu. Pomyślana jako narzędzie propagandy, powieść milicyjna powstała na zamówienie władz partyjnych i rządowych, które przyznawały środki na jej produkcję zaufanym wydawnictwom i zachęcały milicję oraz cenzurę do ścisłej współpracy z dziennikarzami, publicystami, literatami i historykami literatury. Przymiotnik „milicyjna” odzwierciedla fakt, że reżimy komunistyczne zastąpiły przedwojenną policję zupełnie nową, ideologicznie sobie podporządkowaną formacją, którą w większości państw na wzór ZSRR nazwano „milicją” (wyjątkami były NRD oraz CSRS).
Read more or edit on Wikipedia

genre: Militia novel

0
you are offline