poetry collection

collection of poems published together. See also poetry anthology (Q19357149)

'n Digbundel is 'n versameling gedigte wat uitgegee word in boekvorm. Dit word 'n bundel genoem omdat die gedigte selfstandige werke is, wat los van mekaar gelees kan word — "bundel" beteken dus "versameling". Hoewel die gedigte afsonderlike kunswerke is, probeer 'n samesteller dikwels om met behulp van 'n redakteur die gedigte tematies bymekaar te plaas in die bundel. 'n Groep soortgelyke gedigte word 'n afdeling genoem. 'n Afdeling beskik dikwels oor sy eie titel.
Read more or edit on Wikipedia

genre: poetry collection

262
you are offline