espionage novel

genre of literature

Шпионският роман е литературен жанр, в който важна част от контекста или сюжета е шпионажа. Възниква в края на 19-ти и началото на 20-ти век под влиянието на военните конфликти, съперничеството и интригите на основните световни сили, което е съпроводено със създаването на съвременни разузнавателни служби. Шпионският роман се развива силно по време на борбата срещу фашизма и комунизма преди и по време на Втората световна война. Най-голямо развитие търпи по време на Студената война, което е свързано с усилената пропаганда от двете страни на желязната завеса, усвояването на нови технологии и с въвеждането на нови форми на шпионаж. Към края на Студената война и сред нея шпионският роман се насочва към темите свързани с международни престъпни организации, глобални терористични мрежи, престъпни държави, технологичен шпионаж и други заплахи за обществото. Шпионският роман е тематично свързан с приключенския роман. В България един от авторите на шпионски романи по време на Студената война е писателят Богомил Райнов с поредицата си с герой разузнавача Емил Боев.
Read more or edit on Wikipedia

you are offline