philosophical novel

literary genre

Fəlsəfi roman — bir roman növüdür. Bu tip romanların əsas önəmli hissəsin də fəlsəfi suallara və müzakirələrə yer ayrılır.Bu mövzular da cəmiyyətin rolu və xüsusiyyətləri həyatın məqsədi, ənənələr, sənətin insan həyatındakı yeri və ya təcrübə ilə səbəblərin məlumatın inkişafındakı rolu ola bilər. Bu sualların müzakirəsi qondarma hadisələr çərçivəsində həyata keçirilir. Bu növün bir alt növü də "fikir romanları"dır, bu romanlar elm fantastika, utopiya və distopya qurğusu ilə bənzər mövzulara bölünə bilər.
Read more or edit on Wikipedia

genre: philosophical novel

81

The Little Prince

1943 novella by Antoine de Saint-Exupéry

author: Antoine de Saint-Exupéry
illustrator: Antoine de Saint-Exupéry

Fahrenheit 451

1953 novel by Ray Bradbury

author: Ray Bradbury
illustrator: Joseph Mugnaini

1953

Dune

1965 science fiction novel by Frank Herbert

author: Frank Herbert

1965

L'Étranger

novel by Albert Camus

author: Albert Camus

Thus Spoke Zarathustra

philosophical novel by Friedrich Nietzsche

author: Friedrich Nietzsche

1885

you are offline