detective novel

literary genre

La novel·la detectivesca és un gènere novel·lístic centrat en la investigació d'un delicte, generalment l'assassinat, per part d'un protagonista (sovint individual), un "detectiu", que pot ser, bàsicament, un simple aficionat, un professional de caràcter privat o un funcionari de la policia. La novel·la detectivesca és un dels grans gèneres que conformen la novel·la de gènere i constitueix una de les lectures de major èxit popular. El camp de la novel·la detectivesca s'encavalca a voltes amb el d'altres gèneres, com ara la novel·la d'acció (el thriller en anglès) i la novel·la de misteri.
Read more or edit on Wikipedia

genre: detective novel

73

1. The Shadow of the Wind

novel by Carlos Ruiz Zafón

author: Carlos Ruiz Zafón

2001

Lolita

novel by Vladimir Nabokov

author: Vladimir Nabokov

1955

The Midnight Guest

collection of three mystery/detective stories by Fred M. White

author: Frederick Merrick White

1907

Kapitain frakasa

book by Anjel Lertxundi

author: Anjel Lertxundi

1991

Feedback
you are offline