detective novel

literary genre

Math arbennig o nofel yw'r nofel dditectif. Fel rheol, mae'n disgrifio trosedd, llofruddiaeth gan amlaf, ac yn dilyn ymdrechion ditectif, ar ei ben ei hun neu fel aelod o dîm, i ddatrys yr achos a dwyn y troseddwr i'r ddalfa. Gall y ditectif fod yn aelod o'r heddlu neu yn unigolyn preifat. Mae'r nofel dditectif yn genre llenyddol cydnabyddedig, a chynigir nifer o wobrau llenyddol am y math yma o nofel. Tra bod llawer o nofelau ditectif yn cyflwyno'r broses ddatgelu fel pôs, lle mae'r darllenydd yn cael yr un dystiolaeth â'r ditectif ac yn ceisio dyfalu'r person euog o'i flaen, mae eraill yn ymwneud ag agweddau seicolegol neu themâu megis euogrwydd.
Read more or edit on Wikipedia

genre: detective novel

264

Series

1. The Girl with the Dragon Tattoo

2005 book by Stieg Larsson

author: Stieg Larsson

2005

2. The Girl Who Played with Fire

2006 Book by Stieg Larsson

author: Stieg Larsson

2005

3. The Girl Who Kicked the Hornets' Nest

2007 Book by Stieg Larsson

author: Stieg Larsson

2005

4. The Girl in the Spider's Web

novel by David Lagercrantz

author: David Lagercrantz

2015

5. The Girl Who Takes an Eye for an Eye

fifth novel in the posthumously-published Millennium series of crime novels by Stieg Larsson

author: David Lagercrantz

2017

2. The Da Vinci Code

novel by Dan Brown

author: Dan Brown

2003

1. The Shadow of the Wind

2001 novel by Carlos Ruiz Zafón

author: Carlos Ruiz Zafón
illustrator: Mikio Okamoto

2001

Murder on the Orient Express

1934 novel by Agatha Christie

author: Agatha Christie

1934

you are offline