non-fiction literature

literary genre

La no-ficció és la literatura que presenta els fets com a veritat, i no com a ficció o invenció de l'autor. Malgrat l'elaboració de l'escriptura, pretén reflectir la realitat tal qual és. La divisió és bastant moderna, ja que en el passat no es creia necessari retolar segons quines obres amb aquest gènere, perquè ja se suposava la seva certesa. La no-ficció comprèn els següents gèneres: biografia o memòries assaig història periodisme literari filosofia diari còmicLes obres de referència i el llibre de text es poden englobar amb aquesta divisió, si bé no està clara la seva pertinença a la literatura.
Read more or edit on Wikipedia

genre: non-fiction literature

488

Capital in the Twenty-First Century

book by French economist Thomas Piketty

author: Thomas Piketty

2013

The Design of Everyday Things

Book written by Donald Norman on human psychology in relation with everyday objects

author: Donald Norman

1988

The Electric Kool-Aid Acid Test

book by Tom Wolfe

author: Tom Wolfe

1968 or 1975

The Phoenix Project

2013 film

author: Gene Kim

2013

Dark Matter and the Dinosaurs

2015 non-fiction book by Harvard astrophysicist Lisa Randall

author: Lisa Randall

2015

Feedback
you are offline