adventure comic

comic genre

El còmic d'aventures és un dels gèneres d'acció més populars dins del còmic. Als gèneres de còmic, una de les diferenciacions que es fa, és entre còmic realista, i còmic d'humor. El còmic realista, també sol anomenar-se còmic d'aventures, doncs aquesta és una de les temàtiques més generals en aquest tipus de còmic.
Read more or edit on Wikipedia

genre: adventure comic

21

Series

1. Tintin in the Land of the Soviets

First volume of The Adventures of Tintin

author: Hergé

1930

2. Tintin in the Congo

Second volume of The Adventures of Tintin

author: Hergé

1931

3. Tintin in America

comic book album

author: Hergé

1932

4. Cigars of the Pharaoh

comic book album

author: Hergé

1934

5. The Blue Lotus

comic book album

author: Hergé

1934 or 1935

14. Prisoners of the Sun

comic book album

author: Hergé

1949

13. The Seven Crystal Balls

comic book album

author: Hergé

1948

17. Explorers on the Moon

comic book album

author: Hergé

2010

you are offline