narration

literary genre

Es denomina narració a la manera d'explicar una seqüència o una sèrie d'accions, realitzades per uns personatges, en un lloc determinat al llarg d'un interval de temps determinat, és a dir, es refereix lingüísticament o visualment a una successió de fets. Tant les accions, com els personatges i el lloc, poden ser reals o imaginaris. Això no afecta el caràcter de la narració, perquè l'objectiu de l'autor de la narració és que el lector s'imagini els successos que s'expliquen. Mentre que des de la perspectiva semiològica la narració es pot realitzar amb qualsevol classe de signes, la lingüística considera que un text narratiu respon a una classificació basada en l'estructura interna on predominen seqüències narratives. Aquestes seqüències es construeixen mitjançant el signe lingüístic, la qual cosa deixa fora del caràcter narratiu que pogués presentar un quadre o imatges.
Read more or edit on Wikipedia

genre: narration

626

The Adventures of Tom Sawyer

novel by Mark Twain

author: Mark Twain
illustrator: True Williams

1876 or 1878

The Fault in Our Stars

book written by John Green

author: John Green

2012

Eva Luna

1987 novel by Isabel Allende

author: Isabel Allende

1987

Paradise Lost

epic poem by John Milton (1667)

author: John Milton

1667

you are offline