fiction literature

literature which is derived at least partly from imagination and not presented as a factual account

Мастацкая літаратура — від мастацтва, які выкарыстоўвае ў якасці адзінага матэрыялу словы і канструкцыі натуральнае мовы. Спецыфіка мастацкай літаратуры выяўляецца ў супастаўленні, з аднаго боку, з відамі мастацтва, якія выкарыстоўваюць іншы матэрыял замест славесна-моўнага (музыка, выяўленчае мастацтва) альбо ў шэрагу з ім (тэатр, кіно, песня, візуальная паэзія), з іншага боку — з іншымі тыпамі славеснага тэксту: філасофскім, публіцыстычным, навуковым і іншымі. Акрамя таго, мастацкая літаратуры, як і іншыя віды мастацтва, аб'ядноўвае аўтарскія (уключаючы і ананімныя) творы ў адрозненні ад прынцыпіяльна не маючых аўтара твораў фальклору.
Read more or edit on Wikipedia

genre: fiction literature

143

Heart of Darkness

novella by Joseph Conrad

author: Joseph Conrad

1899

The Sellout

book by Paul Beatty

author: Paul Beatty

2015

The Schooldays of Jesus

book by John Maxwell Coetzee

author: J. M. Coetzee

2016

Do Not Say We Have Nothing

book by Madeleine Thien

author: Madeleine Thien

2016

Feedback
you are offline