novelette

narrative prose fiction shorter than a novella and longer than a short story

Noveleta (také noveletta) je druh krátké prózy. Rozdíl mezi noveletou a ostatními literárními formami, zejména novelou, není ve struktuře děje, jako u ostatních literárních forem, ale pouze v rozsahu díla. Předpisy Ceny Nebula definují noveletu jako prozaické literární dílo delší než 7 500 a kratší než 17 500 slov. Mimo cenu Nebula se tento termín užívá zřídkakdy. Mezi novelety patří například Zlato Isaaca Asimova.
Read more or edit on Wikipedia

genre: novelette

53

The Birthday of the World

novelette by Ursula K. Le Guin

author: Ursula K. Le Guin

Paycheck

science fiction novelette by Philip K. Dick

author: Philip K. Dick

Hell Is the Absence of God

novelette by Ted Chiang

author: Ted Chiang

2001

Think Like a Dinosaur

science fiction novelette by James Patrick Kelly

author: James Patrick Kelly

1995

Second Variety

novelette by Philip K. Dick

author: Philip K. Dick

1953

you are offline