ספר אוסף של מדרשים

ספר שיש בו אוסף של מדרשים, ברייתות, או שאר ספרות חז"ל

genre: ספר אוסף של מדרשים

6

Yalkut haRoiyim

ספר-אוסף של חיבורים יהודיים עתיקים

author: נפתלי הרץ הרצוג

1885

Yalkut Shimoni

Compilation of Rabbinic legends corresponding to the Tanach, the Hebrew Bible.

Ozar Midrashim

book by Julius Eisenstein

author: Julius Eisenstein

1915

Bet Ha-Midrash

book by Adolf Jellinek

author: Adolf Jellinek

you are offline