מפרשי השולחן ערוך

פירושים שנכתבו סביב השולחן ערוך וביארו את דבריו

genre: מפרשי השולחן ערוך

2

פרי מגדים

ספרו החשוב של רבי יוסף תאומים

author: Joseph ben Meir Teomim

אורים ותומים

פירוש על השולחן ערוך שחיבר רבי יהונתן אייבשיץ

author: Jonathan Eybeschutz

you are offline