ספרי מנהג

ספרות העוסקת בענייני מנהגים

genre: ספרי מנהג

2

ספר המנהיג

ספר מנהגים והלכות שחיבר רבי אברהם בן נתן (אב"ן)

author: Abraham ben Nathan

נטעי גבריאל

סדרת ספרים בעייני הלכה ומנהג שחיבר הרב גבריאל צינר

author: Gavriel Zinner

you are offline