Prešeren Award for Students

Slovenian student award

Študentske Prešernove nagrade in Univerzitetne Prešernove nagrade so najvišja priznanja Univerze v Ljubljani in njenih članic (fakultet ter akdemij) za dela in dosežke študentov v času študija. Fakultetne Prešernove nagrade vsako leto podeljujejo fakultete in umetniške akademije, članice Univerze v Ljubljani, podeljene pa so najboljšim študentom, tako na področju umetnosti kot znanosti. Univerza vsako leto nekaj najboljših študentov nagradi tudi z univerzitetnimi Prešernovimi nagradami.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Prešeren Award for Students

1

Author

you are offline