Župančič Award

cultural award from Ljubljana, Slovenia

Župančičeva nagrada je priznanje, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana (MOL). Prejmejo jo tisti ustvarjalci, ki s svojimi izjemnimi stvaritvami na področju kulture pomembno oblikujejo kulturno življenje v MOL. Namenjena je tudi tistim, ki so prejeli mednarodno priznanje ali se kako drugače uveljavili v tujini. Nagrajenci so le iz območja MOL. Župančičeva nagrada se podeljuje vsakoletno, in sicer v prvi polovici meseca juniju. Letno so lahko podeljene štiri Župančičeve nagrade. Prejmejo jo lahko tisti posamezniki ali skupine, ki so v preteklem obdobju enega leta, torej od marca preteklega leta do vključno marca tekočega leta, svoje delo in dosežke predstavili javnosti. Župančičeva nagrada je finančna nagrada. Dobitniku se izplača nagrada v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Dobitnik pa dobi v last tudi namensko umetniško delo ter listino z besedilom sklepa o podelitvi nagrade.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Župančič Award

23

Author

Vitomil Zupan cover

photo credits: Wikimedia Commons

Vitomil Zupan

Slovenian writer

Works

9

Author

Slavko Pregl cover

photo credits: Wikimedia Commons

Slavko Pregl

writer, editor, publisher

Works

6

Car brez zaklada

book by Slavko Pregl

author: Slavko Pregl

2009

Odprava zelenega zmaja

book by Slavko Pregl

author: Slavko Pregl

1976

Srebro iz modre špilje

book by Slavko Pregl

author: Slavko Pregl

2003

Geniji v kratkih hlačah

roman Slavka Pregla

author: Slavko Pregl

Author

Andrej E. Skubic cover

photo credits: Wikimedia Commons

Andrej E. Skubic

writer

Author

Lojze Kovačič

Slovenian writer

Author

Mira Mihelič cover

photo credits: Wikimedia Commons

Mira Mihelič

Slovenian artist

you are offline