Weilheim Literature Prize

literary award

„Вайлхаймската литературна награда“ (на немски: Weilheimer Literaturpreis) е учредена през 1988 г. и се присъжда от град Вайлхайм в Горна Бавария на всеки две години, а от 2003 г. – на всеки пет години. За да получи отличието, съответният писател трябва да е провел литературно четене в гимназията на Вайлхайм. След 2010 г. наградата е в размер на 7500 €.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Weilheim Literature Prize

5

Author

Ilse Aichinger

Austrian writer

Works

610

Tauben und Wölfe

literary work by Ilse Aichinger

author: Ilse Aichinger

Börsegasse

literary work by Ilse Aichinger

author: Ilse Aichinger

Die Silbermünze

literary work by Ilse Aichinger

author: Ilse Aichinger

Rendezvous

literary work by Ilse Aichinger

author: Ilse Aichinger

Author

Siegfried Lenz cover

photo credits: Wikimedia Commons

Siegfried Lenz

German author

Works

19

Arnes Nachlaß

German novel by Siegfried Lenz

author: Siegfried Lenz

1999

The Lightship

German novella by Siegfried Lenz

author: Siegfried Lenz

1960

Brot und Spiele (Lenz)

German novel by Siegfried Lenz

author: Siegfried Lenz

1959

Lehmanns Erzählungen

literary work

author: Siegfried Lenz

1964

The German lesson

1968 novel bei Siegfried Lenz

author: Siegfried Lenz

1968

Author

Wole Soyinka cover

photo credits: Wikimedia Commons

Wole Soyinka

Nigerian writer

Works

11

The Interpreters

book by Wole Soyinka

author: Wole Soyinka

1965

A Dance of the Forests

play written by Wole Soyinka

author: Wole Soyinka

Death and the King's Horseman

play written by Wole Soyinka

author: Wole Soyinka

Kongi's Harvest

play written by Wole Soyinka

author: Wole Soyinka

Madmen and Specialists

play written by Wole Soyinka

author: Wole Soyinka

Author

Sten Nadolny cover

photo credits: Wikimedia Commons

Sten Nadolny

German novelist

Author

Wolfgang Hildesheimer

German author (1916-1991)

you are offline