Andrić prize

literary award

Andrićeva nagrada je jugoslovenska i srbijanska književna nagrada koja se dodjeljuje od 1975. godine, svake godine za priču ili zbirku priča napisanu na srpskom jeziku.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Andrić prize

37

Author

Danilo Kiš cover

photo credits: Wikimedia Commons

Danilo Kiš

Serbian and Yugoslav novelist

Works

18

A Tomb for Boris Davidovich

book by Danilo Kiš

author: Danilo Kiš

1976

Early Sorrows

book by Danilo Kiš

author: Danilo Kiš

1969

The Encyclopedia of the Dead

book by Danilo Kiš

author: Danilo Kiš

1983

Garden, Ashes

novel

author: Danilo Kiš

1965

Psalm 44

novel by Serbian author Danilo Kiš

author: Danilo Kiš

1962

Author

Milorad Pavić cover

photo credits: Wikimedia Commons

Milorad Pavić

Serbian writer

Works

9

Dictionary of the Khazars

book by Milorad Pavić

author: Milorad Pavić

1984

Landscape Painted with Tea

novel by Milorad Pavić

author: Milorad Pavić

1988

Le dictionnaire khazar

author: Milorad Pavić

Свадба у купатилу

book by Milorad Pavić

author: Milorad Pavić

Author

Goran Petrović cover

photo credits: Wikimedia Commons

Goran Petrović

Serbian writer

Works

8

Author

Živojin Pavlović cover

photo credits: Wikimedia Commons

Živojin Pavlović

Serbian writer and filmmaker

Author

Svetlana Velmar-Janković

Serbian writer

you are offline