Meritorious Artist

Meritorious Artist of Chechoslovakia

Zasloužilý umělec byl čestný titul, kterým byli státem oceňováni zvlášť vynikající a zasloužilí umělci; vyšší ocenění byl potom čestný titul národní umělec. Tento model ocenění umělců se prosadil v Sovětském svazu. Tam se ještě kategorie „zasloužených umělců“ rozlišovala na заслуженный артист (zaslužennyj artist), který oceňoval umělce múzických umění, a заслуженный художник (zaslužennyj chudožnik) pro výtvarné umělce. V Československu byl titul zřízen vládním nařízením o zasloužilých umělcích č. 55/1953 Sb. a zrušen zákonem o státních vyznamenáních č. 404/1990 Sb. Titul měl čestný charakter a stejně jako vyšší ocenění národní umělec se udělovalo za celoživotní dílo, oceněný získal listinu (diplom). Naopak toto nižší ocenění udělovala pouze vláda (ne prezident) a na rozdíl od národního umělce držitele hmotně nezajišťovalo.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Meritorious Artist

7

Author

Bohumil Hrabal cover

photo credits: Wikimedia Commons

Bohumil Hrabal

Czech bookwriter and writer

works

8

Too Loud a Solitude

book by Bohumil Hrabal

author: Bohumil Hrabal

1976

I Served the King of England

book by Bohumil Hrabal

author: Bohumil Hrabal

1971

Cutting It Short

book by Bohumil Hrabal

author: Bohumil Hrabal

1974

Closely Watched Trains

novel by Bohumil Hrabal

author: Bohumil Hrabal

1965

Dancing Lessons for the Advanced in Age

book by Bohumil Hrabal

author: Bohumil Hrabal

1964

Author

Jarmila Loukotková

Czech translator, bookwriter and historic literature writer

works

2

Žít jednou spolu

book by Jarmila Loukotková

author: Jarmila Loukotková

Navzdory básník zpívá

book by Jarmila Loukotková

author: Jarmila Loukotková

1957

Author

Adolf Branald

Czech actor, bookwriter and writer

Author

Adolf Born cover

photo credits: Wikimedia Commons

Adolf Born

Czech painter

Author

Josef Váchal cover

photo credits: Wikimedia Commons

Josef Váchal

Czech poet, occultist, engraver and artist

you are offline