Legionnaire of Legion of Merit

military award of the United States Armed Forces

Legionær av Legion of Merit er fjerde og laveste klasse av den amerikanske militære utmerkelsen av samme navn. Legionærtittelen ble tidligere tildelt både amerikanske og utenlandske statsborgere, men er nå forbeholdt utlendinger.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Legionnaire of Legion of Merit

31

Author

John McCain

United States Senator and former presidential candidate

works

7

Faith of My Fathers

book by John McCain

author: John McCain, Mark Salter

1999

Character Is Destiny

book by John McCain

author: John McCain, Mark Salter

2005

Hard Call

book by John McCain

author: John McCain, Mark Salter, Mark Salter

2007

Worth the Fighting For

book by John McCain

author: John McCain, Mark Salter

2002

Thirteen Soldiers

boek van John McCain

author: John McCain

2014

Author

Roméo Dallaire cover

photo credits: Wikimedia Commons

Roméo Dallaire

Canadian humanitarian, author, and retired senator and general

Author

Mohammad Reza Pahlavi cover

photo credits: Ghazarians - PD Iran

Mohammad Reza Pahlavi

Shah of Iran

works

3

Answer to History

book by Mohammad Reza Pahlavi

author: Mohammad Reza Pahlavi

1980

White Revolution

book by Mohammad Reza Pahlavi

author: Mohammad Reza Pahlavi

The great civilizations

book by Mohammad Reza Pahlavi

author: Mohammad Reza Pahlavi

Author

Bernard E. Trainor

United States Marine Corps general; journalist

Author

Guy Gibson

first CO of the Royal Air Force's 617 Squadron

Feedback
you are offline