Legionnaire of Legion of Merit

military award of the United States Armed Forces

Legionær av Legion of Merit er fjerde og laveste klasse av den amerikanske militære utmerkelsen av samme navn. Legionærtittelen ble tidligere tildelt både amerikanske og utenlandske statsborgere, men er nå forbeholdt utlendinger.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Legionnaire of Legion of Merit

31

Author

John McCain

United States Senator and former presidential candidate

works

7

Faith of My Fathers

book by John McCain

author: John McCain, Mark Salter

1999

Character Is Destiny

book by John McCain

author: John McCain, Mark Salter

2005

Hard Call

book by John McCain

author: John McCain, Mark Salter, Mark Salter

2007

Worth the Fighting For

book by John McCain

author: John McCain, Mark Salter

2002

Thirteen Soldiers

boek van John McCain

author: John McCain

2014

Author

Buzz Aldrin cover

photo credits: NASA - PD NASA

Buzz Aldrin

American astronaut

works

5

Mission to Mars

2013 book by Buzz Aldrin

author: Buzz Aldrin

2013

Encounter with Tiber

novel by John Barnes

author: Buzz Aldrin, John Barnes

1996

The Return

2000 novel by Buzz Aldrin and John Barnes

author: Buzz Aldrin, John Barnes

2000

Magnificent Desolation

book by Buzz Aldrin

author: Buzz Aldrin

2009

Author

Author

Mohammad Reza Pahlavi cover

photo credits: Ghazarians - PD Iran

Mohammad Reza Pahlavi

Shah of Iran

works

3

Answer to History

book by Mohammad Reza Pahlavi

author: Mohammad Reza Pahlavi

1980

White Revolution

book by Mohammad Reza Pahlavi

author: Mohammad Reza Pahlavi

The great civilizations

book by Mohammad Reza Pahlavi

author: Mohammad Reza Pahlavi

Author

Edward J. Erickson

American historian

Feedback
you are offline