Order for Merits

order of Republic of Slovenia

Red za zasluge je v Republiki Sloveniji najnižji red, ki ga podeli Predsednik Republike. Red se podeli za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na drugih področjih (kot so vojaštvo, obramba, diplomacija). Red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam kot tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim organizacijam.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Order for Merits

6

Author

Author

Tine Hribar cover

photo credits: Wikimedia Commons

Tine Hribar

philosopher

Author

Saša Vuga

Slovenian writer

you are offline