Boris Kidrič prize

scientific achievement prize in Slovenia

Kidričeva nagrada je bila najvišje slovensko priznanje oziroma nagrada za znanstvene dosežke oziroma za znanstvenoraziskovalno delo v letih od 1957 do 1991.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Boris Kidrič prize

1

Author

Lojze Ude

Slovenian lawyer, journalist and historian

you are offline