Victory Medal

Intergeallieerde Medaille 1914-1918

Československá medaile Vítězství, přesněji Mezispojenecká vítězná medaile (francouzsky: Médaille interallié de la victoire) je společná medaile zemí, které se 1 sv. války účastnily na straně Trojdohody. Udělována byla jako pamětní medaile.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Victory Medal

3

Author

Harold Macmillan cover

photo credits: Wikimedia Commons

Harold Macmillan

former Prime Minister of the United Kingdom

works

2

The Middle Way

book by Harold Macmillan

author: Harold Macmillan

War Diaries

author: Harold Macmillan

Author

Filippo Tommaso Marinetti cover

photo credits: Wikimedia Commons

Filippo Tommaso Marinetti

Italian poet and editor, founder of the Futurist movement

Author

Steponas Darius cover

photo credits: Wikimedia Commons

Steponas Darius

Recipient of the Purple Heart medal

you are offline