Order of Labour

jugoslávské ocenění

Orden rada bilo je odlikovanje SFRJ koje je osnovalo Predsjedništvo AVNOJ-a 1. svibnja 1945. godine. 28. studenog 1947. godine Savezno vijeće i Vijeće naroda Narodne skupštine FNRJ osnovali su i Medalju rada. Orden rada imao je sljedeće stupnjeve: Orden rada sa crvenom zastavom (do 1961. godine Orden rada I. reda) - 15. u redosljedu jugoslavenskih odlikovanja Orden rada sa zlatnim vijencem (do 1961. godine Orden rada II. reda) - 25. u redosljedu jugoslavenskih odlikovanja Orden rada sa srebrnim vijencem (do 1961. godine Orden rada III. reda) - 33. u redosljedu jugoslavenskih odlikovanja.Ovo odlikovanje dodjeljivalo se "pojedincima, organizacijama udruženog rada, drugim organizacijama i jedinicama oružanih snaga SFRJ, koji postignu osobite uspjehe u privredi i za rad od osobitog značenja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima."
Read more or edit on Wikipedia

award received: Order of Labour

5

Author

Lojze Ude

Slovenian lawyer, journalist and historian

Author

Fran Roš cover

photo credits: Wikimedia Commons

Fran Roš

Slovenian writer

Author

Janez Švajncer cover

photo credits: Wikimedia Commons

Janez Švajncer

Slovene writer, editor and translator (1920-2007)

you are offline