Order of Brotherhood and Unity

Yugoslav order

Orden bratstva i jedinstva (slovenski: Red bratstva in enotnosti; (makedonski: Орден братство и единство) je bio odlikovanje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u dva reda. Orden bratstva i jedinstva ustanovio je Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito 15. augusta 1943. godine Ukazom o odlikovanjima u Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije. Kasnije, 9. juna 1945. godine, Predsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije je donijelo Zakon o ordenima i medaljama Demokratske Federativne Jugoslavije prema kojem je Orden bratstva i jedinstva dobio dva reda. Odlikovanje se dodjeljivalo za "lične zasluge u širenju bratstva među narodima i narodnostima, u stvaranju i razvijanju političkog i moralnog jedinstva naroda." Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima FNRJ od 1. marta 1961. izvršena je izmjena naziva ordena, pa je od tada orden imao sljedeće redove: Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem - 12. u važnosnom redu jugoslavenskih odlikovanja. Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem - 21. u važnosnom redu jugoslavenskih odlikovanja.Od 1. septembra 1944. do 31. decembra 1985. godine dodijeljeno je 3.870 Ordena bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem (I reda). Od 8. juna 1945. do 31. decembra 1985. godine dodijeljeno je 55.675 Ordena bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem (II reda).
Read more or edit on Wikipedia

award received: Order of Brotherhood and Unity

13

Author

Miroslav Krleža

Croatian writer

works

17

Ballads of Petrica Kerempuh

book by Miroslav Krleža

author: Miroslav Krleža

1936

Messrs. Glembay

book by Miroslav Krleža

author: Miroslav Krleža

1929

Croatian God Mars

book by Miroslav Krleža

author: Miroslav Krleža

1922

Flags

novel by Miroslav Krleža

author: Miroslav Krleža

1962

Author

Dobrica Ćosić cover

photo credits: CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

Dobrica Ćosić

Serbian politician and writer

works

8

Пријатељи (роман)

book by Dobrica Ćosić

author: Dobrica Ćosić

The Roots

roman van Dobrica Ćosić

author: Dobrica Ćosić

1954

Време смрти

book by Dobrica Ćosić

author: Dobrica Ćosić

Отпадник

book by Dobrica Ćosić

author: Dobrica Ćosić

Време власти 1

book by Dobrica Ćosić

author: Dobrica Ćosić

Author

Milovan Đilas cover

photo credits: CC-BY-SA-3.0-RS

Milovan Đilas

Yugoslav politician, theorist and author

Author

Lojze Ude

Slovenian lawyer, journalist and historian

Author

Janez Tomšič

Slovene admiral

you are offline