Prix Européen de l'Essai Charles Veillon

literary award

Европейската награда за есеистика на името на Шарл Вейон (на френски: Le Prix Européen de l'Essai Charles Veillon) е учредена в памет на швейцарския меценат Шарл Вейон (1900 – 1971). Присъжда се от членовете на Фонда „Шарл Вейон“ на европейски автор за скоро публикувано произведение или за цялостно творчество, което има стойността на свидетелство и предлага образец на ползотворна критика на съвременните общества, на техните идеологии и начин на живот. Важно е творбите на наградените автори да имат насоченост към широка неспециализирана публика. Паричният израз на наградата е 30 хиляди швейцарски франка.
Read more or edit on Wikipedia

award received: Prix Européen de l'Essai Charles Veillon

22

Author

Jacques Ellul cover

photo credits: Wikimedia Commons

Jacques Ellul

French sociologist, technology critic, and Christian anarchist

Series

1

Works

46

Anarchy and Christianity

book by Jacques Ellul

author: Jacques Ellul

1988

The Political Illusion

book by Jacques Ellul

author: Jacques Ellul

1965

Le Système technicien

book by Jacques Ellul

author: Jacques Ellul

2012

Author

Amin Maalouf cover

photo credits: Wikimedia Commons

Amin Maalouf

Francophone Lebanese writer based in France

Works

19

Samarkand

novel by Amin Maalouf

author: Amin Maalouf

1988

Leo Africanus

novel by Amin Maalouf

author: Amin Maalouf

1986

The Crusades Through Arab Eyes

book by Amin Maalouf

author: Amin Maalouf

1983

In the Name of Identity

book by Amin Maalouf

author: Amin Maalouf

1998

Author

Edgar Morin cover

photo credits: Wikimedia Commons

Edgar Morin

French philosopher and sociologist

Author

Alain de Botton cover

photo credits: Wikimedia Commons

Alain de Botton

Swiss-born British philosopher and writer

Author

Giorgio Agamben cover

photo credits: Wikimedia Commons

Giorgio Agamben

Italian philosopher (b. 1942)

you are offline