Almqvist & Wiksell

شركة سويدية

Almqvist & Wiksell har varit ett tryckeri (1882–2005) och ett förlag (1923–1990) och är sedan 1990 ett varumärke för läromedel inom Liber-koncernen.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Almqvist & Wiksell

0
you are offline