Näringslivets ekonomifakta

Swedish statistics agency publishing data regarding the Swedish economy

Näringslivets ekonomifakta eller ekonomifakta är en intresseorganisation för Svenskt Näringsliv via Timbro som sammanställer och presenterar statistik och fakta om Sveriges ekonomi men också internationella jämförelser. Ekonomifakta ägs av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. På webbplatsen presenteras fakta och statistik inom områdena ekonomi, arbetsmarknaden, skatter, företagande, utbildning, forskning, miljö, energi och annat av betydelse för samhällsekonomin. Ekonomifaktas källmaterial är offentlig svensk och internationell statistik. Ekonomifakta använder främst OECD, Eurostat och Statistiska centralbyrån (SCB) som källor.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Näringslivets ekonomifakta

0
you are offline