Sveriges Fartygsbefälsförening

Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) var ett svenskt fackförbund bildat 1907 som organiserade befälhavare, styrmän, maskinbefäl, radiotelegrafister och intendenturtjänstemän. Det gick 2011 samman med Sjöbefälsförbundet och bildade Sjöbefälsföreningen. SFBF var anslutet till TCO fram till 1997 och därefter till Saco.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Sveriges Fartygsbefälsförening

0
you are offline