Cothenius Medal

science award

Cotheniova medaile (německy Cothenius-Medaille) je vědecké ocenění udělované od roku 1792 Německou akademií věd Leopoldina za celoživotní vědeckou práci. Je pojmenována po německém lékaři Christianu Andreasi Cotheniovi, z jehož z dědictví (1000 tolarů ve zlatě) byla financována. Od roku 1806 byla cena udělována za úspěchy v oblasti medicíny, od roku 1861 za přínos ke zlepšení lidského života. Od roku 1954 je obvykle udělována členům Leopoldiny. Zlatá medaile nese Cotheniův portrét a nápis „Praemium virtutis salutem mortalium provehentibus sancitum“ (přibližně „Pocta těm, kteří podporují blaho smrtelníků“).
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Cothenius Medal

0
you are offline