Student Union of the University of Oulu

Finnish student union

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on Oulun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. OYY on julkisoikeudellinen yhteisö, johon kuuluvat kaikki Oulun yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Jäseniä on noin 13 000. Kaikki Oulun yliopistossa opintonsa aloittavat liittyvät automaattisesti ylioppilaskunnan jäseniksi. Lukuvuoden alussa maksettavalla ylioppilaskunnan jäsenmaksulla opiskelija saa käyttöönsä jäsenedut ja opiskelijakortin. Jäsenyys takaa huokeat terveyspalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS) ja alennuksia niin junassa, bussissa kuin useissa palvelualan liikkeissäkin. Ylioppilaskunta ajaa opiskelijan etuja koulutuspolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa ja järjestää virikkeellistä toimintaa vapaa-ajalle. OYY:n perustava kokous pidettiin 15. lokakuuta 1959.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Student Union of the University of Oulu

0
you are offline