Læstadianske menighet

norsk menighet av trosretningen småførstefødte

Den Læstadianske menighet er en kristen menighet som tilhører retningen de småførstefødte. Menigheten står sterkt i Alta der også menighetsbladet Sions Blad har utkommet siden 1932.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Læstadianske menighet

0
you are offline