Matice cyrilometodějská

katolické konzervativní vydavatelství se sídlem v Olomouci

Matice cyrilometodějská je moravský zapsaný spolek provozující vydavatelství a nakladatelství s ručením omezeným. Specializující se na křesťanskou literaturu, katolickou výchovu a související literaturu faktu. Byla založena ThDr. Augustinem Štanclem v roce 1900 v Olomouci původně jako katolický školský spolek, který sdružoval více než 100 církevních škol. Fungovala téměř nepřetržitě i během obou světových válek až do roku 1950, kdy byla tehdejším komunistickým režimem i přes veškeré snahy jejího tehdejšího tajemníka Vlčka zrušena. K jejímu obnovení došlo až po roce 1989 pod čestným předsednictvím kardinála Františka Tomáška. Jeho předsedou pak byl od roku 1990 až do své smrti v roce 2015 Josef Vlček. V roce 1993 bylo obnoveno stejnojmenné nakladatelství, které dodnes sídlí v Olomouci a navazuje na předchozí činnost zmiňovaného školského spolku. Matice dnes mj. vydává mariánský a konzervativně orientovaný katolický týdeník Světlo, zpravodaj Mariánského kněžského hnutí, homiletický občasník Fermentum a další katolické knihy a tiskoviny.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Matice cyrilometodějská

0
you are offline