Moravian regional archive

Moravský zemský archiv v Brně (zkratka MZA) je správní úřad spadajícím pod kompetenci Ministerstva vnitra České republiky. Hlavní náplní práce archivu je zajištění archivní péče, kontrola výkonu spisové služby, využívání a zpracování archiválií a vědecká činnost v oblasti archivnictví. MZA je institucí s nejrozsáhlejším archivním fondem v České republice.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Moravian regional archive

0
you are offline