Ysgol Maenofferen

school in Gwynedd, UK

Ysgol gynradd Gymraeg ym Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, yw Ysgol Maenofferen. Sefydlwyd yr ysgol yn ei safle presennol yn 1977 pan unwyd tair o ysgolion cynradd y cylch, sef Ysgol Bechgyn Maenofferen, Ysgol Genethod Maenofferen, ac Ysgol Babanod Maenofferen. Mae 192 o ddisgyblion yn yr ysgol yn ôl ffigyrau diweddaraf Cyngor Gwynedd (Medi 2008). Dyma'r fwyaf o'r 6 ysgol gynradd yn nalgylch Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog.
Read more or edit on Wikipedia

you are offline